SEP i wydawane przez tę organizację świadectwo kwalifikacji

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) to organizacja zrzeszająca polskich elektryków rozsianych po całym świecie. Stowarzyszenie ma bardzo otwartą formułę, dzięki czemu mogą do niego należeć ludzie związani z elektryką na bardzo wiele różnych sposobów. Miejsca w SEP zarezerwowane są nie tylko dla elektryków, monterów i inżynierów ale nawet dla uczniów techników i szkół zawodowych kształcących się w tym kierunku.

Organizacja zajmuje się głównie działalnością szkoleniową i edukacyjną. Stara się również popularyzować szeroko rozumianą wiedzę związaną z elektryką i pokrewnymi gałęziami wiedzy, ocenia również jakość dostępnych na naszym rynku urządzeń elektrycznych. Biuro Badawcze ds. Jakości SEP jest uznawane przez wiele cieszących się dużym prestiżem na całym świecie organizacji.

Egzaminy na uprawnienia SEP

Bardzo ważnym aspektem działalności SEP jest szkolenie oraz egzaminowanie z wiedzy niezbędnej do bezpiecznej i poprawnej instalacji i konserwacji różnych urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, montażem wymienionych w rozporządzeniu urządzeń czy instalacji może się zajmować tylko osoba mająca odpowiednie kwalifikacje. Z kolei doświadczenie i zakres wiedzy niezbędnej do instalacji i konserwacji wszystkich wymienionych w rozporządzeniu urządzeń poświadczają właśnie wydawane przez sep uprawnienia, które pozwalają również na podjęcie pracy elektryka w wielu krajach Unii, włącznie z Niemcami, Wielką Brytanią i Szwajcarią.

Gdzie można zdać egzamin i odbyć kurs sep?

Aby zdobyć uprawnienia sep trzeba po prostu zapisać się na egzamin. Komisje egzaminacyjne działające przy SEP mają swoje oddziały w wielu miastach, dlatego też każdy zainteresowany takim testem z pewnością znajdzie miejsce, w którym będzie mógł wykazać się wiedzą pozwalającą na uzyskanie świadectwa kwalifikacji SEP.
Aby mieć pewność, że egzamin nie okaże się przeszkodą w zdobyciu tego dokumentu, można odbyć kurs sep organizowany przez jedną z wielu firm szkoleniowych działających na terenie naszego kraju. Koszt takiego kursu zazwyczaj oscyluje wokół 100 złotych. Szkolenie może być bardzo krótkie – niektóre firmy organizują kursy, które można zaliczyć dosłownie w 24 godziny.

Posty powiązane