Pomiary drgań budynków i ocena ich szkodliwości

Drgania budynków to drgania, które powinny być traktowane dwuaspektowo. Po pierwsze jako drgania, które mają wpływ na sam budynek, a po drugie jako drgania, które mają wpływ na ludzi w nim przebywających.

Drgania przekazywane na budynki

Wykonanie pomiaru drgań mechanicznych, jak już wspomniano, jest procesem złożonym, który analizowany powinien być wielotorowo. Dla przykładu w przypadku oceny wpływu drgań na budynki zwrócić uwagę trzeba zarówno na drgania, które wytwarzane są przez czynniki znajdujące się zarówno w obrębie analizowanej konstrukcji, jak i na zewnątrz budynku – tylko w ten sposób możliwa jest całościowa ocena szkodliwości wpływu drgań oraz zaimplementowanie rozwiązań mających chronić obiekt przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości drgań.

W jaki sposób minimalizuje się wpływ drgań?

Pierwszym etapem, jak już wspomniano, jest przeprowadzenie pomiaru drgań mechanicznych uzupełnione o wykonanie analizy dynamicznej obiektu. Po wykonaniu tych czynności projektowana jest wibroizolacja – w zależności od potrzeb zarówno wibroizolacja bierna, jak i czynna. Wszystko to po to, by zminimalizować wpływ drań na konstrukcję i ludzi znajdujących się w budynku.

Drgania przekazywane na ludzi znajdujących się w budynkach

Drgania dynamiczne – w zależności od swojej intensywności, charakteru i miejsca występowania – mogą mieć także szkodliwy wpływ na osoby znajdujące się w budynku. Analiza działania tego typu drgań także powinna być elementem uwzględnianym w trakcie pomiaru drgań dynamicznych i analizy dynamicznej.

Posty powiązane