Co to jest transport intermodalny?

Transport intermodalny opiera się na złożonych procesach transportowych, kiedy to ładunki przemieszczane są w różny sposób. W transporcie tym przewóz ładunków ma miejsce w tej samej jednostce ładunkowej albo pojeździe. Używa się tutaj różnych gałęzi transportu, na przykład samochodów czy pociągów. Na całej trasie do odbiorcy nie odbywa się przeładunek samych towarów.

Transport multimodalny

Czym różni się transport intermodalny od multimodalnego? W tym drugim przypadku przewóz ładunku realizowany jest przez co najmniej dwie gałęzie transportu i może zmienić się jednostka ładunkowa. Podczas zmiany środka przewozu towar może być przeładowany. Podsumowując – transport intermodalny stanowi część transportu multimodalnego.

Transport kombinowany

Do tego dochodzi jeszcze transport kombinowany. To taki typ transportu intermodalnego, w którym podstawowy etap przewozu odbywa się pojazdem kolejowym lub statkiem. Natomiast początek czy koniec przewozu realizuje się samochodami. Przy czym zabiega się o to, żeby te trasy były jak najkrótsze.
Najpopularniejsza jest kombinacja samochodowo-kolejowa, zwana szynowo-drogową. Transport intermodalny zapewnia wygodny i bezpieczny przewóz towarów. Wykorzystanie pomieszczeń ładunkowych wpływa na sprawniejsze dostarczanie towarów na linii dostawca – odbiorca. Przyspiesza i usprawnia działania na wszystkich poziomach.

Oferta dla transportu

Marka Fluiconnecto przedstawia intersującą ofertę dla transportu. Obsługują firmy zajmujące się różnymi typami pojazdów. Oferują wiele systemów występujących w pojazdach: hamulce powietrzne, system hydrauliczny i centralnego smarowania, układ klimatyzacji i pneumatyczny. Ich specjalnością jest zakuwanie węży i przewodów różnego typu.

Posty powiązane